KLOAK

MS Anlægs professionelle kloakteam står klar til at afhjælpe et hvilket som helst problem du måtte have med din kloak.
Du skal vide, at du som husejer har ansvaret for at vedligeholde dit eget kloakanlæg. Du skal også vide, at alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester, så tøv ikke med at kontakte MS Anlæg, såfremt du har mistanke om problemer med din kloak.

Kontakt Info

Kontoret

Skinderskovvej 69 2730 Herlev
}

Åbningstider

M-T: 7.00 – 16.00
F: 7.00 – 15.00

Jeg har en akut skade

Ring til os: +45 22 26 30 08

Kontakt os med det samme, så vi kan minimere og udbedre  skaderne hurtigst muligt.

Vi hjælper også meget gerne med kontakten til dit forsikringsselskab, så du er sikker på at få optimal dækning for din skade.

Hvilke problemer kan opstå i din kloak?

Der kan være flere årsager til, at kloak og afløb ikke fungerer optimalt:

N

Kloakken kan være underdimensioneret, så den i perioder med meget nedbør ikke kan følge med og få ledt vandet hurtigt nok væk.

N

Der kan være brud eller anden defekt på et kloakrør, så spildevandet kan sive ud af rørene.

N

Rødderne fra træer eller buske i nærheden af kloakledninger, kan gro ind i samlingerne og vokse sig store inde i rørene.

Oftest vi vi starte med at lave en grundig TV-inspektion af din kloak. På den måde kan vi få et overblik over eventuelle skader, blokeringer eller rotter i dine kloakrør, uden at vi behøver atgrave kloakrørene fri. Da vi ofte hurtigt kan finde frem til, præcist hvad der skal laves, kan vi hurtigt og effektivt løse problemet med professionelt kloakarbejde til en fair og konkurrencedygtig pris.

Du kan læse mere om, hvordan MS Anlæg udfører en TV-inspektion her.

Kontakt Info

Kontoret

Skinderskovvej 69 2730 Herlev
}

Åbningstider

M-T: 7.00 – 16.00
F: 7.00 – 15.00

Undgå problemer med din kloak?

Det kan være en god ide, at du løbende holder øje med ændringer på din grund og i dit hus, følgende forhold er nemlig oftest tegn på problemer med kloakken:

q

Vandet stiger i toilettet, når du skyller ud. Det er tegn på, at vandet har problemer med at komme væk og kan skyldes en tilstoppet eller defekt kloakledning. 

q
Lugtgener tyder på, at et afløb og/eller kloakken er tilstoppet.  
q
Har du en kælder som begynder at være mere fugtig end sædvanligt, kan det skyldes et utæt kloakrør.   
q
Fugt rundt omkring tagbrøndene – både på soklen og på jorden. 
q
Synker jorden et sted på din grund, kan det være tegn på et sammenstyrtet kloakrør eller en utæthed i kloakledningen, som så eroderer jorden omkring utætheden.  
q
Rotter på din grund eller i dit hus kan være et tegn på utætheder i kloaksystemet. 

Det er vigtigt, at du reagerer så hurtigt som muligt på sådanne ændringer, da de kun bliver værre og værre, hvis de ikke bliver udbedret. Det kan i sidste ende gå alvorligt ud over ejendommens værdi og samtidig blive en anseelig udgift for dig.

Diverse løsninger på kloak problemer

MS Anlæg har stor erfaring i at vurdere, hvilke tiltag der skal igangsættes ved forskellige problematikker.

Z

Højvandslukke

Højvandslukke anvendes hvis du vil have en effektiv skybrudssikring. En højvandslukke kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt.

Z

Rottespærre

Rottespærre anvendes hvis du har problemer med rotter i kloakken. Ved at etablere en rottespærre, sikrer du at rotterne ikke kan komme ind i din kloak. Det er godt og simpelt værn mod skadedyrene. Samtidig er der krav om etablering af rottespærre hos de fleste kommuner, i forbindelse med den kommunale skadedyrsbekæmpelse.

Z

Faskine

Faskine anvendes oftest, hvis du etablerer nye, blivende anlæg på din grund. Det kan for eksempel være garage, tilbygning, terrasse eller skur. En faskine vil lede overskydende vand direkte tilbage til grundvandet, uden om dit eksisterende kloakanlæg.

Z

Omfangsdræn

Omfangsdræn etableres hvis du har problemer med fugt eller vand i kælderens ydervægge. Det er en effektiv beskyttelse mod fugt og råd i fundamentet.Du kan læse mere om etablering af omfangsdræn her.

Z

Pumpebrønd

Pumpebrønd installeres normalt, hvis afløbene inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen. Med en pumpebrønd kan du undgå at få kloakvand op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloaksystemet ikke kan nå at lede vandet væk hurtigt nok.

MS Anlæg kommer gerne forbi for en snak og en vurdering af din kloak

Har du brug for et tilbud fra os eller har du spørgsmål til os, kan du kontakte os på tlf.: 

+45 22 26 30 08

Eller skrive til os her.