PUMPEBRØND

Z

AFDELING AF SPILDEVAND OG/ELLER DRÆNVAND

Z

ETABLERING AF PUMPEBRØND - er den sikre løsning

En pumpebrønd kan opsamle kloakvandet (spildevand) eller regnvand (drænvand), når det regner kraftigt, så du slipper for oversvømmelse af kælderen. Det er den sikreste løsning.

Spildevands pumpebrønden kan rumme en del spildevand, så når der ikke er plads i kloaksystemet under kraftigt regnvejr, bliver spildevandet blot i pumpebrønden og pumpes først ud, når der igen er plads.

Pumpebrønden er konstrueret, så spildevandet fra kloakken ude i vejen ikke kan løbe ind til huset og op gennem afløbet. Hvis pumpen ikke virker, vil det spildevand, der ledes ud i pumpebrønden fra kælderen, langsomt fylde kloakrørene under huset, og på et tidspunkt vil der ske en oversvømmelse.

Få et tilbud

Har du brug for et tilbud fra os eller har du spørgsmål til os, kan du kontakte os på tlf.: 

+45 22 26 30 08

Eller skrive til os her.

Z

HVAD ANVENDES EN PUMPEBRØND TIL?

 • En pumpebrønd kan overordnet set anvendes til to forskellige formål: 
  •  Afledning af spildevand
  •  Afledning af drænvand
 • Spildevand:
  En spildevands pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløbet og et eventuelt toilet i kælderen. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det kommunale kloaksystem ved hjælp af en eldrevet pumpe.
 • Drænvand
  En drænvands pumpebrønd fjerner drænvand rundt om kælderen, hvis drænet ligger lavt i forhold til kloakledningen i vejen. Med dræn og en pumpebrønd kan du undgå at få vand ind gennem utætte kælderydervægge og kældergulve.
Z

FORDELE VED EN PUMPEBRØND

 • Du undgår at få vand fra kloakken op igennem afløb eller toiletter i kælderen.
 • En pumpebrønd er den bedste og sikreste løsning, da den kan rumme et par dages spildevand fra dit hus.
 • Brønden kan opsamle en del vand, så du kan i et vist omfang stadig bruge vand i kælderen, selvom det regner kraftigt, og brønden ikke kan pumpe vandet videre ud i kloakken.
Z

HVORNÅR ETABLERER MAN EN PUMPEBRØND?

En pumpebrønd installeres normalt, hvis afløbene inde i kælderen ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen. Med en pumpebrønd kan du undgå at få kloakvand op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloaksystemet ikke kan nå at lede vandet væk hurtigt nok.
Z

ULEMPER VED EN PUMPEBRØND

 • Det er den dyreste løsning.
 • Du skal jævnligt kontrollere, om pumpen kører, som den skal.
 • Pumpebrønden skal også jævnligt gøres ren, f.eks. ved at spule den med en haveslange.